Dricānu vidusskolas sporta zāle

 

Fotogrāfijas no aprīkojuma instalācijas Dricānu vidusskolas sporta zālē:

Sporta zālē tika uzstādītas:

  • 12x Musicson KS-12/2A skandas
  • 2x Musicson KS-15BA subbasu skandas
  • 2x Musicson KS-215 platjoslas skandas