Nautrenu pagasta sporta halle

 

Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama akustikas uzlabošanas projekts.

2014.gada vasarā SIA Sound Systems realizēja apjomīgu akustikas uzlabošanas prohektu, uzstādot 500 aksustiskos paneļus Nautrēnu pagasta sporta zālē. Projekta mērķis bija uzlabojot sporta zāles akustiku līdz kultūras nama zāles līmenim. Prokekts noritēja sekojošos etapos:

1. Telpas sākotnējie akustikas mērījumi izmantojot skaņas ģeneratoru un mērmikrofonus, reverberācijas laika mērījumi izmantojot starta pistoli un mērmikrafonus. Problemātisko akustikas frekvenču un reverberācijas laika noteikšana un akustiski problemātisko vietu noteikšana.

2. Akustiskā projekta izstrādāšana, nosakot nepieciešamo aksustko paneļu daudzumu, kā arī vēlamo paneļu izvietojumu telpā.

3. Akustisko paneļu uzstādīšana.

4. Telpas akustikas mērījumi izmantojot skaņas ģeneratoru un mērmikrofonus, reverberācijas laika mērījumi izmantojot starta pistoli un mērmikrafonus.

No akustikas un reverberācijas viedokļa šis projekts bija ļoti sarežģīts, jo telpas fiziskie parametri bija īpaši nelabvēlīgi: paralēlas sienas, reģipša apdare, lieli logi pie pretējām(paralēlām) sienām, krāsota dēļu grīda, kubveida skatuve. Pateicoties pareizu materiālu, pareizu aprēķinu un pareiza paneļu izvietojuma shēmai, telpas akustika tika uzlabota līdz akustiskās koncertzāles līmenim. Pirms paneļu uzstādīšanas EDT bija aptuveni 5 sekundes, pēc – 2 sekundes! Uzskatāmi to parāda mērījumi (testa mērmikrafons un Adam studijas monitori):

Impulsa reakcija -

Pirms:

Pēc:

Skaņas spiediens oktāvā –

Pirms:

Pēc:

Visuzskatāmākakustikas uzlabošanās rezultātu parāda starta pistoles šāviens telpā pirms akustisko paneļu uzstādīšanas un tā ieraksts ar studijas –

  • atskaņot šāvienu pirms paneļu uzstādīšanas

  • un pēc akustisko paneļu uzstādīšanas –

  • atskaņot šāvienu pēc paneļu uzstādīšanas